Wiadomości

Policjanci spotkali się z dziećmi z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

Data publikacji 11.12.2018

10 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wczoraj (10.12.2018) z tej okazji policjanci zorganizowali spotkanie z uczniami ze szkół w powiecie lipnowskim, aby razem z nimi porozmawiać na ten ważny temat.

Co to są prawa człowieka? Komu przysługują? Czy są przypadki, w których można je łamać? Czy ktokolwiek może być ich pozbawiony? Czy samemu można się ich zrzec? Jakie instytucje w Polsce i na świecie zajmują się ich ochroną? Jakie akty prawne o nich mówią?

Takie pytania, na które odpowiedź przysporzyłaby problemu niejednemu dorosłemu, zadawali wczoraj (10.12.2018) dzieciom policjanci, podczas spotkania z uczniami szkół podstawowych w Chalinie i Mysłakówku. Wszystko to z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który także w Policji obchodzony jest 10 grudnia.

Prawa człowieka przysługują każdemu niezależnie od płci, wieku czy wykształcenia, a wynikają z samego faktu, iż jest się człowiekiem – tzn., że są przyrodzone i powszechne. Nie można się ich zrzec ani zostać ich pozbawionym, bo są niezbywalne i nienaruszalne.

Młodzież ze starszych klas potrafiła wymieć podstawowe prawa człowieka, jakimi są: prawo do życia, do wolności od tortur, do wolności od niewoli, poddaństwa czy pracy przymusowej oraz prawo do własności i bezpieczeństwa.

Wspólnie z mundurowymi przypomnieli sobie także, jakie instytucje w Polsce i na świecie stoją na straży tych praw.

Dalsza lekcja edukacyjna przebiegała na kanwie cyberprzestrzeni. Okazuje się, że w Internecie też są łamane prawa człowieka. Policjanci opowiedzieli, jakie artykuły z przepisów karnych je penalizują. Które zachowania w sieci mogą wyczerpywać znamiona przestępstw i wykroczeń i jakie mogą mieć konsekwencje.

Dzieci doskonale wiedzą, co to jest cyberprzemoc, jak ważna jest ochrona własnych danych osobowych i jak łatwo jest w sieci naruszyć prywatność innych osób.

Policjanci radzili także jak zachować bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, aby samemu nie paść ofiarom przestępców.

Autor: podkom. Małgorzata Małkinska
Publikacja: podkom. Małgorzata Małkinska
  • dzieci trzymają plakat "Dzień praw człowieka w Policji"
  • uczniowie
  • policjanci opowiadają o prawach człowieka
  • policjanci opowiadają o prawach człowieka
  • dzieci trzymają plakat "Dzień praw człowieka w Policji"
  • policjanci opowiadają o prawach człowieka
  • pamiątkowe zdjęcie policjantów z dziećmi
  • dzieci trzymają plakat "Dzień praw człowieka w Policji"
  • pamiątkowe zdjęcie policjantów z dziećmi i nauczycielami