Tydzień mediacji i Międzynarodowy Dzień Mediacji - Wiadomości - KPP w Lipnie

Wiadomości

Tydzień mediacji i Międzynarodowy Dzień Mediacji

Data publikacji 11.10.2018

Od 15 do 19 października trwa w Polsce Tydzień Mediacji. Od 2005 roku w każdy trzeci czwartek października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. W tym roku przypada on 18 października, ale z tej formy polubownego rozwiązywania sporów warto skorzystać w każdym czasie.

Nie wszystkie sprawy muszą kończyć się rozprawa sądową. Kodeks Postępowania Karnego w swojej procedurze przewiduje postępowanie mediacyjne. Co to takiego i kto może z niego skorzystać?

Postępowanie to prowadzone jest z inicjatywy lub za zgodą oskarżonego i pokrzywdzonego. Jest to forma dobrowolnego, poufnego rozwiązywania sporów. Do prowadzenia takiego postępowania wyznaczana jest bezstronna i neutralna instytucja lub osoba będąca mediatorem, dzięki pomocy, której strony sporu samodzielnie dochodzą do porozumienia. Postępowanie mediacyjne umożliwia stronom zakończenie sprawy w ciągu miesiąca podpisaniem ugody.

W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda obu stron sporu. Wniosek o przeprowadzenie mediacji można złożyć na każdym etapie postępowania sądowego. Możliwa jest też mediacja przedsądowa, która odbywa się jeszcze przed wniesieniem sprawy do sądu.

Więcej o postępowaniu mediacyjnym można dowiedzieć się na stronie www.mediacja.gov.pl lub podczas tegorocznego Tygodnia Mediacji w Lipnowskim Sądzie, który przygotował dla mieszkańców prelekcje informacyjne i dyżury mediatorów.

Autor: podkom. Małgorzata Małkinska
Publikacja: podkom. Małgorzata Małkinska