Debata społeczna byśmy nie ginęli na drogach! - Wiadomości - KPP w Lipnie

Wiadomości

Debata społeczna byśmy nie ginęli na drogach!

Data publikacji 29.11.2019

„Bezpieczeństwo ruchu drogowego – młodzi kierujący” to tytuł debaty, która odbyła się wczoraj (28.11.2019) w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. Mieszkańcy powiatu mieli okazję na bezpośrednią rozmowę z ekspertami w dziedzinie ruchu drogowego i zgłaszanie rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo na drodze.

Na debatę pod hasłem „Bezpieczeństwo ruchu drogowego – młodzi kierujący” zaprosił mieszkańców powiatu Komendant Powiatowy Policji w Lipnie podinsp. Zdzisław Ciesielski. Wobec rosnącej liczby wypadków śmiertelnych na drogach i liczby rannych bezpieczeństwo na drodze jest jednym z działań priorytetowych Policji. Tym razem funkcjonariusze postanowili zwrócić się szczególnie do młodych adeptów sztuki prowadzenia pojazdów. W debacie w ogromnej większości wzięli udział nastoletni uczniowie powiatu, którzy prawo jazdy mają od niedawna lub niedługo je uzyskają.

Debatę rozpoczęło przedstawienie ekspertów i powitanie gości.

Następnie Funkcjonariuszka przedstawiła policyjną prezentację obrazującą stan bezpieczeństwa na drogach. Podczas prelekcji wyświetliła także filmy obrazujące faktyczne wydarzenia z dróg, aby urealnić i poddać wyobraźni rozmiar tragedii, z jakimi spotykają się funkcjonariusze, rodziny i bliscy ofiar wypadków, ale także sprawcy i ich rodziny. Przypomniała, że ważną platformą wymiany informacji między policją i społeczeństwem, realnie wpływającą na poprawę bezpieczeństwa jest Krajowa Mapa Zagrożeń a kontakt z policjantami ułatwia aplikacja „Moja komenda”. Przedstawione fakty zobrazowały wielkość problemu jakim są kierowcy łamiący przepisy.

Następnie głos zabrał Kierownik Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD we Włocławku Marcin Dyoniziak, który podczas prezentacji omówił faktyczne problemy egzaminacyjne, zmiany, jakie mają nastąpić w przepisach, czy ważne fakty, o jakich należy pamiętać prowadząc auto.

Głos zabrał również Kierownik Centrum Kształcenia Praktycznego ZST w Lipnie Krzysztof Kuczkowski, który przygotowuje uczniów do zdania egzaminu na prawo jazdy. Poruszająco opowiedział o przypadkach młodych ludzi, z którymi prowadził zajęcia w przeszłości. Część z nich za złamanie przepisów szybko straciła prawo jazdy, ale byli i tacy, którzy zapłacili dużo wyższą cenę.

Kolejną odsłoną było wystąpienie policjanta ruchu drogowego, który zademonstrował i omówił sygnały wydawane przez policjanta kierującego ruchem. Kursy prawa jazdy ani egzaminy nie obejmują praktycznej możliwości ich poznania i kierowcom sprawiają one często problemy interpretacyjne. Dzięki fachowej prezentacji uczestnicy debaty mogli zapoznać się z nimi „na żywo”.

Wśród zaproszonych gości zasiedli także Zastępca Burmistrza Miasta Lipna Jolanta Zielińska, Dyrektor ZST w Lipnie Ewa Juszczyk, Inspektor ds. praw jazdy Starostwa Powiatowego w Lipnie Janusz Olszewski, Przedstawiciel KWP w Bydgoszczy podkom. Marcin Górak, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Lipnie mł. asp. Wojciech Piotrowski i Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego KPP w Lipnie mł. asp. Damian Bednarski.

W ostatniej, właściwej części debaty uczestnicy mieli okazję do zadania pytań i wymiany poglądów z zaproszonymi prelegentami.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Lipnie podziękował gościom, ekspertom i uczestnikom debaty, życząc wszystkim bezpiecznej jazdy i szczęśliwych powrotów do domu.

Autor: podkom. Małgorzata Małkińska
Publikacja: podkom. Małgorzata Małkińska
 • Komendant wita zgromadzonych
 • Moderator debaty przy mikrofonie
 • policjantka prowadzi prelekcję
 • policjanci i uczestnicy debaty
 • komendant i policjanci reprezentujący KPP w Lipnie
 • ekspert z WORD na mównicy
 • ekspert z WORD prowadzi wykład
 • Policjant ruchu drogowego pokazuje sygnały, których używa na drodze do kierowania ruchem
 • nauczyciel ZST prowadzi prelekcję
 • nauczyciel ZST z uczniami
 • eksperci i zaproszeni goście