Policjanci na ćwiczeniach ewakuacyjnych w szkołach - Wiadomości - KPP w Lipnie

Wiadomości

Policjanci na ćwiczeniach ewakuacyjnych w szkołach

Data publikacji 24.10.2019

Przez cały tydzień trwają ćwiczenia ewakuacyjne w placówkach szkolnych i przedszkolnych na terenie powiatu lipnowskiego. Organizator ćwiczeń firma Drwal oraz strażacy i policjanci dbają o sprawny przebieg akcji i realizację założeń.

Wszystkie służby ratunkowe wiedzą, jak ważna jest szybka ewakuacja ludności i opuszczenie zagrożonego terenu. Podczas akcji dla ratowników najważniejsze jest opanowanie, wiedza, zapanowanie nad tłumem i wybuchami paniki. Ważne jest przekazywanie jasnych krótkich komunikatów i zrozumiałych gestów. Profesjonaliści, którzy na co dzień starają się zapanować nad niebezpiecznymi zdarzeniami zdają sobie jednak sprawę, że dla ich uczestnika zachowanie „zimnej krwi” jest często trudne, bo w grę wchodzą wówczas ogromne emocje.

Aby ułatwić przeprowadzanie akcji ratowniczych i ewakuacji budynków, co roku podmioty odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa starają się przeprowadzać ćwiczenia, które pomagają wytworzyć pozytywne nawyki i uświadomić jak ważne jest w takich sytuacjach sprawne i skuteczne działanie.

W ciągu tego tygodnia kilka akcji ewakuacyjnych w placówkach oświatowych przeprowadziła firma Drwal we współpracy ze Strażą Pożarną i Policją.

Specjaliści uczą odpowiedniego zachowania się podczas ewakuacji i uczulają na ścisłe wykonywanie poleceń służb ratunkowych.

Akcje przeprowadzone w tym tygodniu w Tłuchowie i Mysłakówku (22.10.2019), Dobrzyniu nad Wisłą (23.10.2019) oraz w Lipnie (24.10.2019) świadczą o pozytywnych efektach prowadzonych ćwiczeń, bo specjaliści oceniają, że przebiegły one bardzo sprawnie.

Autor: podkom. Małgorzata Małkińska
Publikacja: podkom. Małgorzata Małkińska
 • radiowóz i wóz strażacki przed szkołą
 • ewakuacja uczniów, strażacy
 • strażacy i policjant z poszkodowanym
 • młodzież szkolna zgromadzona na boisku
 • policjant czuwa nad ewakuacja uczniów
 • policjanci zabezpieczają teren szkoły
 • policjant wskazuje miejsce gromadzenia się ewakuowanych
 • strażacy wyprowadzają poszkodowanego
 • organizator akcji prowadzi krótką prelekcję
 • służby mówią na temat zasad ewakuacji
 • policjant wskazuje drogę ewakuowanym
 • policjant czuwa nad bezpieczeństwem zgromadzonych
 • służby czekają na podanie stanu ewakuacji
 • Dyrektor szkoły dziękuje służbom
 • pamiątkowe zdjęcie policjantów z pracownikami firmy Drwal i dyrektor szkoły