Wiadomości

Spotkanie policjantki z młodzieżą pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”

Data publikacji 13.09.2019

W tym tygodniu (11.09.2019) policjantka Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii lipnowskiej jednostki w ramach ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” spotkała się z uczniami klas VIII SP nr 2 w Lipnie. Edukowała i przestrzegała młodzież przed zażywaniem środków psychoaktywnych i nowych narkotyków tzw. dopalaczy.

Policjantka w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” wskazywała młodym ludziom, jakie zagrożenia niosą ze sobą substancje niewiadomego pochodzenia i składu, popularnie nazywane dopalaczami.  
W trakcie prelekcji zaprezentowała spot filmowy przygotowany przez MSWiA nawiązujący treścią do tytułu kampanii, który ma na celu zwiększyć świadomość na temat zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających. Funkcjonariuszka mówiła ósmoklasistom o konsekwencjach prawnych, społecznych i zdrowotnych uzależnienia oraz gdzie mogą szukać pomocy w przypadku zetknięcia się z tym problemem.
Policjantka przybliżyła również młodzieży temat odpowiedzialności karnej nieletnich za popełniane czyny karalne. Tłumaczyła, jakie zachowania wyczerpują znamiona objawów demoralizacji a jakie czyny będą wykroczeniami czy przestępstwami.  
Głównym celem spotkania było upowszechnienie wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i ryzykownych zachowań, a także zwrócenie uwagi młodych ludzi na korzyści płynące z życia wolnego od narkotyków.    
Kampania organizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Autor: st.asp. Monika Grzelak
Publikacja: podkom. Małgorzata Małkinska