Programy i podprogramy prewencyjne - KPP w Lipnie

Programy i podprogramy prewencyjne

Programy i podprogramy prewencyjne

Data publikacji 18.09.2015

Powiatowy program poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na drogach powiatu lipnowskiego na lata 2017-2018

Policjanci Komendy PowiatowejPolicji w Lipnie z dniem 1.01.2017 r. kontynuują realizację programu prewencyjnego pn. „Powiatowy program poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na drogach powiatulipnowskiego na lata 2017-2018”, który wpisuje się w działania wynikające z Programów  Realizacyjnych  Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020.

 

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, poruszających się po drogach powiatu lipnowskiego, którego osiągnięcie przewiduje się poprzez realizację skoordynowanych działań.

Priorytetowe obszary działania określone w przedmiotowym programie to:

  • usprawnienie nadzoru nad ruchem drogowym w obszarze bezpieczeństwa pieszych oraz zwiększenie w tym zakresie efektywności policjantów w służbie,
  • szeroko rozumiana edukacja w zakresie kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego prawa innychużytkowników dróg,
  • bieżąca diagnoza oceny stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze pieszych,
  • wdrażanie rozwiązań w zakresie inżynierii i infrastruktury drogowej poprawiających bezpieczeństwo pieszych.

 Projekt zawiera diagnozę zagadnienia oraz konkretne zadania przewidziane do realizacji przez policjantów, a także przy współudziale lokalnych samorządów, szkół, placówek i instytucji  kulturalno -oświatowych oraz podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa na drodze. Nie stanowi to jednak zamkniętego katalogu działań, które na każdym etapierealizacji programu mogą być modyfikowane w celu osiągnięcia zakładanych efektów.


 
 

Bezpieczeństwo na drodze to społeczny problem. Z każdym rokiem przybywa posiadaczy prawa jazdy i pojazdów. Policjanci nie ustają w staraniach, aby ograniczyć straty moralne i materialne,jakie są skutkami wypadków drogowych. Do zdecydowanej większości z nich  dochodzi z winy człowieka, stąd najskuteczniejszym sposobem zapobiegania im jest właściwe dotarcie, motywowanie i oddziaływanie na świadomość, odpowiedzialność oraz postawę każdego człowieka, ponieważ wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu na drodze.

Grupą, która jest najbardziej narażona na skutki wypadków drogowych są niewątpliwie piesi. Wśród nich, grupą szczególnego zagrożenia są:dzieci, osoby niepełnosprawne i w starszym wieku. Szczególnie w porze jesienno-zimowej, w czasie złej widoczności, gdy pieszy ma na sobie ubranie w spokojnych, stonowanych kolorach i nie posiada na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych lub np.: nie używa latarki i kierowca dostrzega go z dużym opóźnieniem.

Piesi mylą dwapojęcia – widzieć i być widocznym.

Sądzą, że jeśli widzą światła samochodu z dużej odległości to i oni są widziani przez kierującego pojazdem. To błąd. Kierowca dostrzeże pieszego dopiero wtedy, gdy zauważy jego sylwetkę w zasięgu świateł samochodowych. Po zmierzchu i przy złej pogodzie jesteśmy widoczni w odległości zaledwie 20 – 30 m. Jeśli kierowca jedzie z prędkością 90 km/h (prędkość dopuszczalnapoza terenem zabudowanym), to pokonuje 25 metrów drogi w ciągu 1 sekundy i nie ma szans na jakąkolwiek reakcję, gdy zauważy na swojej drodze pieszego. Inaczej zupełnie wygląda sytuacja, gdy pieszy wyposażony jest w kamizelkę lub inny element odblaskowy, odbijający światła samochodu. Kierowca spostrzeże go już zodległości 130-150 m, czyli nawet 5 razy szybciej i to może uratować pieszemu życie.

Od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy, bez względu na wiek, który porusza się po zmierzchu po drodze poza terenem zabudowanym, musi być wyposażony w odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących pojazdami.

Piesi przechodząc przez jezdnię są zobowiązani i muszą pamiętać, aby zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych tzw. „zebry”. Musimy jednak pamiętać, że przejście dla pieszych wskazuje tylko miejsce, w którym dozwolone jest przechodzenie przezjezdnię, lecz nie zapewnia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zapewniamy sobie sami! Przechodzenie przez jezdnię poza wyznaczonym przejściem jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa lub nie utrudni ruchu pojazdów. W tej sytuacji pieszy musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść najkrótszą drogą, prostopadledo osi jezdni.

Pieszym zabrania się wchodzenia na jezdnię:

bezpośrednio przed jadący pojazd, również na przejściu dla pieszych oraz zza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.

           Reasumując powyższe rozważania należy pamiętać o tym, że droga, to miejsce wielu interakcji między kierowcami i pieszymi. Często wypadki są skutkiem nieprawidłowego zachowania kierujących względem pieszych. Z policyjnych analiz wynika, że główne przyczyny tych zdarzeń to: nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, nieprawidłowe omijanie, skręcanie, cofanie. Kierujący pojazdami powinni pamiętać, że stopień obrażeń pieszych jest uzależniony od prędkości jadącego pojazdu. Dlatego szczególnie na drogach, które prowadzą przez niewielkie miejscowości, gdzie nie ma chodników, można spotkać pieszych poruszających się poboczem, bądź jezdnią. Niestety, nie wszyscy piesi  korzystają z rad policjantów i noszą elementy odblaskowe. Kierowcy muszą pamiętać i być przygotowani, że szczególnie w porze jesienno-zimowej niechronionego uczestnika ruchu często zobaczą w ostatniej chwili. Powinni zatem jeździć wolniej, uważać w miejscach zatłoczonych i słabo oświetlonych, zwalniać przed przejściem dla pieszych.

Autor: asp.szt. Anna Kozłowska
Publikacja: asp.szt. Anna Kozłowska