Niebieska linia - KPP w Lipnie

Niebieska linia

Niebieska linia

Data publikacji 18.09.2015

Jeśli jesteś ofiarą przemocy i nie wiesz do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc skorzystaj z pomocy specjalistów Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” czekających na Twój telefon.

Telefon  dla ofiar przemocy w rodzinie 22 668 70 00  czynny w dni powszednie w godz. 14:00 - 22:00. W poniedziałek i środę w godz. 14:00 - 22:00 dyżur pełni prawnik. Ponadto, w ramach pogotowia działa również poradnia e-mailowa o adresie:
pogotowie@niebieskalinia.pl

Oferta telefonu Niebieska Linia skierowana jest do:

  • osób doznających przemocy w rodzinie,
  • osób stosujących przemoc wobec bliskich,
  • świadków przemocy domowej.

Do zadań telefonu Niebieska Linia należy:

  • udzielania wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym,
  • poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • edukacja w zakresie zjawiska przemocy i alkoholizmu,
  • motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie,
  • kierowanie do lokalnych placówek dla osób mających kontakt z przemocą domową,
  • interwencje w odpowiednich instytucjach.

Nikt nie ma prawa poniżać Ciebie i Twoich bliskich.
Nikt nie ma prawa ubliżać Tobie i Twoim bliskim.
Nikt nie ma prawa podnieść ręki na Ciebie i Twoich bliskich.
Nikt nie ma prawa sprawić, że czujesz się gorsza.
Nie bój się prosić o pomoc i wsparcie !!!