Konsultacje Społeczne w Wielgiem - Wiadomości - KPP w Lipnie

Wiadomości

Konsultacje Społeczne w Wielgiem

Data publikacji 19.12.2018

Wczoraj (18.12.18) w Ośrodku Kultury i Biblioteki gm. Wielgie odbyły się konsultacje społeczne w sprawie odtworzenia Posterunku Policji.

Policję reprezentował Komendant Powiatowy Policji w Lipnie podinsp. Zdzisław Ciesielski wraz ze swoim Pierwszym Zastępcą nadkom. Piotrem Czajkowskim . Stronę społeczną reprezentowali Wójt Gminy Wielgie Pan Tadeusz Wiewiórski, radni gminni, sołtysi poszczególnych miejscowości oraz mieszkańcy. W konsultacjach uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.


Podczas spotkania została zaprezentowana analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wielgie. Wskazująca m.in. liczbę popełnionych przestępstw, wykroczeń, odnotowanych interwencji oraz czas reakcji na zgłoszenia. Osobom uczestniczącym w spotkaniu przypomniano również,  jak ważnym narzędziem dla Policji jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki niej każdy mieszkaniec ma wpływ na podniesienie stanu bezpieczeństwa w swojej okolicy. Zgłoszenia są anonimowe oraz na bieżąco weryfikowane przez funkcjonariuszy.
W dalszej kolejności głos został oddany przedstawicielom społeczności lokalnej, którzy kierowali pytania dotyczące odtworzenia posterunku oraz stanu bezpieczeństwa w gminie, na które na bieżąco odpowiadał Komendant Powiatowy Policji w Lipnie.


Nie wszystkie osoby uczestniczące we wczorajszym spotkaniu były „za” odtworzeniem Posterunku Policji. Niemniej jednak Konsultacje Społeczne są jednym z pierwszych kroków koniecznych na drodze do ewentualnego odtworzenia Posterunku Policji w Wielgiem.

Autor: sierż. szt. Katarzyna Sobocińska
Publikacja: sierż. szt. Katarzyna Sobocińska