Wiadomości

Podinsp. Anna Kochowicz pełni od wczoraj funkcję Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie

Data publikacji 16.10.2019

Na sali odpraw lipnowskiej komendy odbyło się wczoraj (15.10.2019) uroczyste powierzenie obowiązków Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie. Funkcję tę pełni podinsp. Anna Kochowicz. Nową Panią Komendant przywitał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Artur Malinowski i Komendant Powiatowy Policji w Lipnie podinsp. Zdzisław Ciesielski.

Uroczystą odprawą rozpoczęło się wczoraj powierzenie obowiązków Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie podinsp. Annie Kochowicz. Na sali odpraw lipnowskiej komendy nową Panią Komendant przywitali Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Artur Malinowski i Komendant Powiatowy Policji w Lipnie podinsp. Zdzisław Ciesielski.

Na poczet dobrej współpracy po krótkiej przemowie Pani Komendant uścisnęła dłoń zgromadzonym funkcjonariuszom.

Podinsp. Anna Kochowicz służbę w Policji rozpoczęła w 1997 r. właśnie w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie. Tu pierwsze lata służby spędziła w Wydziale Prewencji. W 2005 roku objęła stanowisko specjalisty w Wydziale Kryminalnym i służba ta stała się jej pasją i priorytetem.  W 2009 r. została delegowana z urzędu do pełnienia służby w ówczesnym Centralnym Biurze Śledczym Policji, gdzie od 2012 roku pełniła zadania na stanowisku eksperta do zwalczania przestępczości zorganizowanej.

W 2014 roku jej praca została wyróżniona i otrzymała brązową odznakę „Zasłużony Policjant”.

Ukończyła Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.

Prywatnie jest żoną i mamą dwójki dzieci. Zamieszkuje na terenie gm. Lipno.

Jej pierwsze słowa po wejściu do komendy wyrażały radość z powrotu do „domu” i nadzieję na dobrą współpracę.

Autor: podkom. Małgorzata Małkińska
Publikacja: podkom. Małgorzata Małkińska