Dzielnicowi Posterunku Policji w Tłuchowie - KPP w Lipnie

Dzielnicowi Posterunku Policji w Tłuchowie

Dzielnicowi Posterunku Policji w Tłuchowie

 

REJON NR 18

mł. asp. Ewelina Zalewska

tel. (54) 231 87 35

tel. kom. 695 160 002

e-mail: dzielnicowy.tluchowo2@bg.policja.gov.pl

Działania priorytetowe: Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z przystanku PKS i bankomatu. Ujawnianie i eliminowanie wykroczeń z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Niedopuszczenie do zakłócania spoczynku nocnego, zaśmiecania i dewastacji mienia. Zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie PKS, skwerku i banku na ul. 15 Sierpnia i 3 Maja. Kontrole oraz monitorowanie wymienionego rejonu. Obserwacja celem niedopuszczenia do popełniania wykroczeń, reagowanie na wykroczenia. Legitymowanie osób znajdujących się w w/w rejonie, szczególnie w porach wieczorowo-nocnych. Współpraca z samorządem gminnym, kierownictwem i pracownikami Banku Spółdzielczego w Tłuchowie oraz właścicielami i pracownikami placówek handlowych. Pozyskiwanie informacji od mieszkańców. Informowanie w czasie spotkań z samorządem lokalnym i mieszkańcami.

Obsługuje mieszkańców miejscowości gminy Tłuchowo: Borowo, Kłobukowo, Michałkowo, Popowo, Tłuchowo, Tłuchówek, Trzcianka, Turza Nowa, Turza Wilcza.

 


REJON NR 19

mł. asp. Robert Sadowski

tel. (54) 231 87 35

tel. kom. 786 859 119

e-mail: dzielnicowy.tluchowo1@bg.policja.gov.pl

Działania priorytetowe: Tereny miejscowości Podole i Małomin, gdzie z uzyskanych informacji wynika, że w porach wieczorowo-nocnych po terenach leśnych poruszają się podejrzane pojazdy, z których dokonywany jest nielegalny zrzut odpadów i kradzież drewna. Ograniczenie i zapobieganie występowaniu przestępstw i wykroczeń w wymienionych rejonach. Zapobieganie tworzenia się nielegalnych wysypisk śmieci i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Kontrole oraz monitorowanie wymienionych rejonów. Posterunki statyczne, wzmożone kontrole pojazdów. Reagowanie na popełnienie wykroczenia, legitymowanie osób. Systematyczne spotkania i wspólne patrole rejonów leśnych z leśniczym lub strażą leśną. Współpraca z leśniczym. Pozyskiwanie informacji od okolicznych mieszkańców. Współpraca z policjantami WK KPP w Lipnie. Spotkania i współpraca z przedstawicielami samorządu lokalnego. Informowanie w czasie spotkań sołeckich.

Obsługuje mieszkańców miejscowości gminy Tłuchowo: Jasień, Julkowo, Kamień Kmiecy, Kamień Kotowy, Koziróg Leśny, Koziróg Rzeczny, Małomin, Marianki, Mysłakowo, Mysłakówko, Podole, Rumunki Jasieńskie, Suminek, Wyczałkowo, Źródła. 

 

Publikacja: Artur Lewandowski